MALAIKAT

MALAIKAT

 

Kata “malaikat” seakar dengan kata Ibrani yang berarti “utusan”. Dalam Alkitab, malaikat membawa pesan dari Allah kepada manusia. Malaikat menyampaikan pesan atau memberi perintah secara  langsung (Kej. 16:7-12; Bil. 22:22-35; Luk. 1:11-20, 26-38), ataupun lewat mimpi (Kej. 31:10-13; Mat. 1:20-21). Malaikat sering hadir dalam penglihatan. Mereka mengarahkan orang kepada penglihatan dan menafsirkan maknanya (Za. 1:7-17, 5:5-11; Kis. 10:3-23; Why. 10:1-11).

Namun, malaikat lebih dari sekadar pembawa pesan. Mereka melaksanakan kehendak Allah dengan bertindak sebagai wakil Allah. Mereka melindungi umat Allah (Kel. 14:19, 23:23; Mzm. 34:7; Dan. 6:22) atau menghukumnya ketika mereka berdosa kepada Allah (1 Sam. 24:11-17). Malaikat juga menghukum musuh umat Allah atau menghukum kuasa jahat lain (Kel. 12:23, 29:30; Yes. 37:36; Mat. 13:49-50; Why. 14:14-20, 20:1-3). Malaikat datang melayani Yesus sesudah diuji oleh iblis di gurun (Mat. 4:11). Sesudah Yesus wafat di salib dan dikuburkan, malaikat melepaskan Yesus dari kubur (Mat. 28:2).

Malaikat sering digambarkan dalam karya seni sebagai makhluk bersayap dan berjubah panjang. Namun, dalam Alkitab mereka menampakkan diri dalam berbagai wujud. Musa melihat malaikat dalam nyala api semak belukar (Kel. 3:2). Yakub melihat malaikat turun-naik di tangga antara langit dan bumi (Kej. 28:12). Yakub mungkin bergumul dengan malaikat Tuhan (Hos. 12:4). Dua dari tiga orang yang makan bersama Abraham dan memberitakan bahwa ia akan memiliki seorang putra mungkin adalah malaikat (Kej. 18:1-10). Rupa makhluk yang menampakkan diri dalam perapian yang menyala melindungi sahabat-sahabat Daniel dikatakan “seperti anak dewa”, mungkin itu malaikat (Dan. 3:21-25). Serafim, pengawal Ruang Mahakudus dalam Bait Allah (Yes. 6:1-7), mungkin sejenis malaikat. Malaikat yang menolong Petrus lepas dari penjara menampakkan diri dalam cahaya bersinar dan membuat Petrus tidak dapat dilihat penjaga penjara (Kis. 12:6-10).

Beberapa malaikat dalam Alkitab mempunyai nama. Daniel menyebutkan Gabriel (Dan. 9:21), yang juga menampakkan diri kepada Maria (Luk. 1:26-28), dan Mikhael, salah satu malaikat pelindung yang terkuat (Dan. 10:13). Mungkin Iblis tadinya merupakan bagian dari dewan malaikat (Ayb. 1:6; Za. 3:1). Dalam masa Perjanjian Baru, malaikat kian dikenal sebagai makhluk rohani yang menolong Allah berperang melawan iblis, roh-roh jahat.

 

Sumber: Alkitab Edisi Studi